دریافت کارت ویزیت الکترونیک با ارسال رادمان پلاست به 10008590

دستاورد ها

دستاورد ها

از جمله یکی از دستاورد های مهم شرکت رادمان پلاست، گواهی واحد صنعتی نمونه سال 95 بوده است.

که این گواهی بیانگر فعالیت برتر رادمان پلاست نسبت به دیگر صنعت های مشابه است.

گواهینامه فنی

مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز ‌تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای برقراری همکاری‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی بین مرکز و صاحبان صنایع مرتبط شامل تولیدکنندگان مواد، مصالح، فرآورده‌ها، سیستم‌های ساختمانی وکالاهای تاسیسات مکانیکی فعالیت می‌کند.

در این راستا با صدورگواهینامه‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای و آزمایشگاهی برای بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور فعالیت می‌کند.

که شرکت رادمان پلاست این گئاهینامه را نیز اخذ نمونه است.

پروانه بهداشتی و تاسیس و بهره برداری

به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس ضوابط مربوطه توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.

شرکت معتبر رادمان پلاست این مدرک را نیز به راحتی اخذ نموده است.

پروانه بهداشتی ساخت

این پروانه مجوزی است که به استناد مواد 7و 8و 9 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1347 و آئین نامه های اجرائی مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه می دهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائید شده به بازار عرضه نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.